Email Disclaimer - Poland

Uwaga do przypadkowych odbiorców

Zawartość tego dokumentu (wraz ze wszelkimi załącznikami) jest poufna i może być zastrzeżona. Kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub inne użycie jego treści jest zabronione. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatami tego dokumentu proszę o niezwłoczne, telefoniczne poinformowanie nadawcę o fakcie jego otrzymania a następnie odesłanie dokumentu.


DZIĘKUJEMY


Zarejestrowany w Polsce:
Biura administracyjne


Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz,
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000024909
NIP 864-13-93-724
Kapitał zakładowy 30 510 500 PLN

Pilkington IGP Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz,
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000012897
NIP 123-00-06-857
Kapitał zakładowy: 506 500 PLN


Pilkington Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu
ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz,
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000023372
NIP 864-00-04-979
Kapitał zakładowy 147 340 000 PLN