Rozwój i szkolenia

Rozwój i szkolenia

Rozwój pracowników jest jednym z fundamentalnych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi. W każdym roku realizujemy ponad 800 dni szkoleniowych.

Realizujemy dla naszych pracowników szkolenia z zakresu:

Nasi pracownicy mają możliwość rozwoju poprzez:

 • Udział w szkoleniach otwartych
 • Udział w szkoleniach zamkniętych
 • Udział w szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez naszych ekspertów
 • Udział w zagranicznych szkoleniach technologicznych
 • Umiejętności miękkich
 • Umiejętności specjalistycznych
 • Umiejętności menedżerskich

  • Wizyty w innych zakładach Grupy na świecie
 • Udział w kursach językowych dofinansowanych przez pracodawcę
 • Darmowe korzystanie z platformy e-learningowej do nauki języków obcych
 • Możliwość zmiany stanowiska poprzez udział w rekrutacji wewnętrznej
 • Awanse poziome i pionowe
 • Uczestnictwo w zespołach projektowych
 • Uczestnictwo w Programie Rozwoju Potencjału
Absolwentów szkół wyższych zachęcamy do aplikowania na praktykę lub staż, podczas którego uczestniczyć będą w cyklu szkoleń umożliwiającym poznanie procesów technologicznych oraz poszczególnych obszarów produkcyjnych.

 

 

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our