Równość i różnorodność

Równość i różnorodność

Naszym celem jest tworzenie przyjaznych miejsc pracy, a także budowanie atmosfery wzajemnego szacunku, otwartości i zrozumienia bez względu na zajmowaną pozycję oraz na pochodzenie, płeć, preferencje czy przekonania. To także działania ukierunkowane na rozwój pracowników w oparciu o ich potencjał i chęć rozwoju, jak na przykład realizowane z powodzeniem na przestrzeni ostatnich lat dedykowane programy rozwojowe.

 

Najdłuższy staż pracy: 44 lata

Średni wiek pracowników: 38 lat

Wiek najmłodszego pracownika: 19 lat

Średni staż pracy: 8 lat

NSG Group w Polsce to 4200 pracowników
27% kobiet, 73% mężczyzn

Kodeks Etyczny

W NSG Group etyczne postępowanie nie jest jedynie chwytliwym hasłem mającym kreować pozytywny wizerunek, ale realną wartością, na podstawie której powstaje przemyślana strategia, wdrażana z powodzeniem we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego w 2105 roku Grupa wdrożyła Kodeks Etyki, według którego postępują wszyscy nasi pracownicy na całym świecie. Za swoje działania NSG Group w Polsce uhonorowana została tytułem Etycznej Firmy 2018 i 2019 roku w konkursie organizowanym przez redakcję dziennika Puls Biznesu. 

 

Społeczna odpowiedzialność            biznesu

Od lat we wszystkich swoich oddziałach na terenie kraju NSG Group prowadzi aktywne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, które rokrocznie prezentowane są w Raporcie Dobrych Praktyk Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Inicjatywy takie jak Szklany Ekran Pilkingtona, Charytatywny Bieg Szklarski, współpraca z DKMS oraz Fundacją Ronalda McDonalda, czy Olimpiada NSG Group cieszą się popularnością
i uznaniem zarówno lokalnej społeczności, jak i pracowników firmy.

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our