Poznaj korzyści pracy w NSG Group

Poznaj korzyści pracy w NSG Group

W NSG Group dbamy o rozwój naszych pracowników, zapewniając im nie tylko stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale także wiele świadczeń dodatkowych. Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych zespołów, dlatego stale poszerzamy pakiet oferowanych benefitów. Chcemy, aby nasi pracownicy wiedzieli, że zależy nam na ich zdrowiu i dobrym samopoczuciu.

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Wdrożenie i szkolenie niezbędne do świadomego i bezpiecznego świadczenia przez Ciebie pracy.
Pakiet szkoleń indywidualnie dobrany do zakresu zadań na stanowisku oraz wymaganych kompetencji.
Coroczne dofinansowanie do wypoczynku (tzw. „wczasy pod gruszą”), dopłaty do wyprawek szkolnych dla dzieci, świadczenia świąteczne, zapomogi losowe
i pożyczki na cele remontowe lub budowlane.
Możliwość przystąpienia do pracowniczego programu - Twoją składkę sfinansuje Ci co miesiąc pracodawca.
Możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej w dowolnym momencie zatrudnienia.
Możliwość przystąpienia do pracowniczego ubezpieczenia grupowego w UNUM. 
Możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej
i udziału w programach prozdrowotnych.
Dofinansowanie do kart Medicover.
Dofinansowanie studiów wyższych
i podyplomowych.
Pakiet szkoleń indywidualnie dobrany do zakresu zadań na stanowisku oraz wymaganych kompetencji.
Parking.
 

We value your privacy

We use cookies on this website for analytics, remarketing, social media (optional) and content (essential) purposes.

By clicking ‘Accept All’ you consent to the use of cookies for non-essential functions and the related processing of personal data. Alternatively you can reject non-essential cookies by clicking ‘Essential Only’. You can adjust your preferences at any time by visiting our Cookie Policy and access the settings on that page.

For more information please read our